ACADEMY

Eyeproud Academy ในสื่อและสัมนาต่างๆ

EyeProud Academy นำโดย อ.เกษ ได้รับเกียรติให้ลงบนหน้าปกและในบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร แหล่งธุรกิจพารวย โดยเป็นหนึ่งในเทรนด์ธุรกิจทำเงินในปี 2558 EyeProud Academy มีความภูมิใจที่เป็นส่วนผลักดันให้ธุรกิจ เพ้นท์คิ้ว และสักคิ้ว3มิติเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เราได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และเน้นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ อ.เกษ และทีมงานพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่สนใจในธุรกิจเพ้นท์คิ้ว สักคิ้ว 3 มิติ ธุรกิจแทรนด์มาแรงของปีนี้

หลักสูตรของ Eyeproud Academy

ที่ EyeProud Academy เราเห็นความสำคัญของผู้ที่มาฝึกอบรมที่ต้องการนำเอาศาสตร์ของการสักและเพ้นท์คิ้วไปใช้ในการประกอบอาชีพ เราจึงออกแบบหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเน้นภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการสร้างพื้นฐานและประสบการณ์ การสอนตัวต่อตัว และนโยบายการสอนที่ให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนใหม่ได้เรื่อยๆ (หลักสูตร Platinum) ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้กับนักเรียนของเรา หลักสูตรของ EyeProud Academy มีอยู่ด้วยกัน 3 หลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการเพ้นท์/สักคิ้วและการสักเพื่อความงาม (Platinum)
- หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการเพ้นท์/สักคิ้ว (Gold)
- หลักสูตร Intensive สำหรับผู้มีประสบการณ์สักคิ้วมาก่อน (Silver) 

เป็นเทคนิคการต่อขนตาเส้นต่อเส้นอย่างปราณีตพิถีพิถัน

หลักสูตร Intensive เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์สักคิ้วมาก่อนและต้องการ

หลักสูตรนี้จะเน้นในเรื่องของงานคิ้วเป็นหลัก สอนในเรื่องของทฤษฎีและงานปฏิบัติ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านการเพ้นท์และสักบนใบหน้าทั้งหมด

Powered by MakeWebEasy.com